Наша служба и опасна, и трудна...


ОМОН работал.

  Взял "авторитета",

но прокурорша

  искренне бедна...

    Теперча её доченька одета,

    а "наша служба и опасна, и трудна".

Просмотров: 822